Cinci trepte la începutul Postului Mare – 2. Rugăciunea

Evagrie Ponticul

Atenția minții, căutând rugăciune, va afla rugăciune; căci rugăciunea îi urmează atenției mai mult ca orice altceva. De aceea trebuie să ne sârguim spre ea.

Cunoaște că sfinții îngeri ne îndeamnă la rugăciune și stau de față împreună cu noi, bucurându-se și rugându-se pentru noi. Dacă suntem, prin urmare, cu nepăsare și primim gânduri potrivnice, îi amărâm foarte tare, dat fiind că ei se luptă atâta pentru noi, iar noi nu vrem să ne rugăm lui Dumnezeu nici pentru noi înșine, ci disprețuind slujba noastră și părăsind pe Stăpânul și Dumnezeu, petrecem cu necurații draci.

De vrei să te rogi în duh, nimic să nu iei de la trup și nu vei avea nor care să-ți facă umbră în vremea rugăciunii.

Evagrie Ponticul, Cuvânt despre rugăciune, în Filocalia, vol. 1, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă