Articole recente

Starețul Tadei

Despre liniște și pace

Putem face tot ce vrem, dar liniște și pace nu vom avea. Trăsătura caracteristică a fiecăruia este temelia trecerii în veșnicie. Dacă suntem liniștiți și pașnici vom intra în rândul sfinților și al îngerilor. Asupra lor Domnul a revărsat darul harului Său și în sufletele lor nu-și au loc...
Sf Ioan Iacob de la Neamt Hozevitul

Cel care deznădăjduieşte îşi ucide singur sufletul său!

Nu este nici o patimă din care vrăjmaşul să aibă atâta câştig, precum este patima deznădăjduirii. Din cauza ei se întâmplă sinuciderile, omorurile şi lepădările de credinţă. Iar dacă unii deznădăjduiţi nu se omoară singuri trupeşte (adică nu se sinucid) aceasta se datorează mai mult împrejurărilor, însă ei sufleteşte sunt...
fatarnicia

Dacă n-ai plângere din inimă, ai slavă deșartă

Iubiți frați! Domnul nostru Iisus Hristos ne-a poruncit ca înainte de a purcede la nevoința postului să iertăm aproapelui greșelile sale,   ne-a poruncit să păzim de fățărnicie, din toate puterile, postul însuși. Viermele, odrăslindu-se în fruct, îl nimicește de tot pe dinăuntru, încât rămâne numai coaja: și fățărnicia nimicește...
Icoana Maicii Domnului din Lida

Smerenia

Pe sfinții cei smeriți îi fericesc tot cerul și pământul, și Domnul le dă slava de a fi împreună cu El: „Unde voi fi Eu, acolo va fi sluga Mea” . Maica Domnului e mai presus decât toți în smerenie, de aceea o fericesc pe ea toate neamurile pe pământ și îi slujesc toate puterile cerești;...
Sfântul VASILE CEL MARE

Rugăciunea

Când te rogi, ai grijă să nu ceri cele necuvenite în locul celor cuvenite, stârnind mânia Domnului; să nu ceri bani, slavă lumească, putere sau orice altceva din cele pe care le-aduc acestea, ci să ceri Împărăția lui Dumnezeu și El îți va da toate cele de trebuință trupului,...
Sf. Nicodim Aghioritul

Gătește-ți sufletul tău spre ispită!

Să nu crezi că virtutea în cazul unui creștin înseamnă o viață gingașă și că toată pacea noastră, la urma urmei, constă în aceea de a nu purta niciun război. Că ea este virtutea unui ostaș mărinimos și viteaz, care e întotdeauna înarmat, luptă mereu, rabdă toate relele, necazurile...
desertaciunea

Deșertăciunea

Mai mare decât toți vei fi atunci când te vei preface pe tine, cu gândul, în nimic; când te vei ridica cu duhul tău până la Duhul Nesfârșit și, din înălțime și depărtare, vei privi asupra ta însuți ca asupra unui obiect, tot așa de nepărtinitor cum privești acum,...
Ascuns

Motorul tainic al virtuților noastre

Suntem mândri. Când nu ni se acordă atenția pe care o așteptăm și suntem trecuți cu vederea, iar noi ne indignăm în sufletul nostru, arătăm atunci mândrie. Când însetăm să auzim ceva bun despre vreo oarecare faptă a noastră ori de vreo oarecare însușire a noastră, iarăși suntem conduși de...
Rugaciunea de seara

Rugăciunea

Chiar și atunci când se roagă, omul nu este fiu al libertății ci, în cea mai mare parte, robul necesității și datoriei. Uitați-vă la oricare om, chiar și la un preot. Oare mulți dintre cei ce se roagă o fac cu inimă slobodă și deschisă, cu credință vie și...
Parintele Dionisie de la Colciu

Niciodată să nu zici că „voi face mâine”

Părinte, nu prea avem poftă de rugăciune. O tot amânăm, mai târziu, mâine, o să fac cutare, poimâine, de săptămâna viitoare mă apuc. Asta-i lucrarea ispititorului. Niciodată să nu zici că „voi face mâine”, fiindcă secunda pe care o trăim, aceea-i a noastră. Altă secundă, alt minut mai încolo nu-i...