Articole recente

Ce este cugetarea trupească?

Nu este cu putință a dobândi înțelegere dumnezeiască petrecând întru cugetarea trupească. Cugetarea trupească, spune Apostolul, este moarte. Cugetarea trupească este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, că legii lui Dumnezeu ea nu se supune — că nici nu poate (Romani 8, 6-7). Ce este cugetarea trupească? Felul de a gândi...

Din ce pricini suntem luptați de desfrânare?

A zis un bătrân: dacă curvia se luptă cu trupul tău, vezi din care pricină s-a pornit războiul asupra ta și o îndreptează. Sau din desfătare, sau din somn mult, sau din mândrie, sau de te socotești pe tine mai bun decât pe altul, sau ai osândit pe cineva...

Omul este călător, străin și pribeag pe pământ

Sunt călător pe pământ: am ajuns la el prin naștere, voi ieși din el prin moarte. Sunt străin pe pământ: am fost strămutat pe el din rai, unde m-am spurcat și mi-am pierdut frumusețea prin păcat. Mă voi strămuta și de pe pământ, din acest loc al surghiunului meu,...

Omul cu cât se apropie de Dumnezeu, cu atât se socoteşte mai păcătos

Odată vorbeam de smerenie. Un oarecare din boierii Gazei, auzindu-ne vorbind despre aceasta, că omul cu cât se apropie de Dumnezeu, cu atât se socoteşte mai păcătos, se mira şi zicea: „Cum este cu putinţă aceasta?”, şi neştiind, voia să afle. Eu i-am zis: „Boierule, cum eşti socotit în...

De ce se aprinde candela înaintea icoanelor?

În primul rând, deoarece credinţa noastră e lumină. Hristos a zis: Eu sunt lumina lumii. Lumina candelei ne aduce aminte de lumina cu care Hristos luminează sufletele noastre. În al doilea rând, ca să ne aducă aminte de caracterul luminos al sfântului în faţa căruia aprindem candela - fiindcă sfinţii sunt numiţi...

De cât timp și de ce este nevoie pentru a ne schimba întreaga viață?

Este cu putinţă ca, nu numai în cinci zile, ci chiar într-o clipită să ne schimbăm întreaga viaţă. Spune-mi: ce poate fi mai rău decât un tâlhar ucigaş de oameni? Nu este aceasta răutatea cea mai de jos? Şi totuşi acela a ajuns numaidecât la culmea virtuţii şi a...

Păcatul și virtutea

Atunci când Sfântul Pavel a început să propovăduiască în Damasc, toţi se minunau, zicând: „Nu este, oare, acesta cel ce prigonea în Ierusalim pe cei ce cheamă acest nume?". Şi totdeauna se întâmplă aşa: cei din mijlocul cărora cineva se întoarce de la necredinţă la credinţă, ori de la...

Cum poți ajunge să nu te mânii?

Răspunsul dat Sfântului Cuvios Paisie cel Mare de Însuși Mântuitorul: „... Pe urmă Paisie I-a zis: «Mă rog Ție, Hristoase al meu, slobozește-mă de mânie!». Iar Domnul i-a zis: «De voiești a birui mânia și iuțimea, ia aminte să nu rănești ori să ocărăști ori să defaimi pe cineva; și,...
Pr. Paisie Olaru

Să nu lăsăm rugăciunea

Orice rugăciune este dar de la Dumnezeu. Noi avem rugăciunea gurii. Deocamdată împlinește-o pe asta, tătucuţă. Fântâna e adâncă, dar funia e scurtă și găleata e mică. Citește Acatistul Maicii Domnului iar seara citește Paraclisul ei. Fiecare cuprinde cât poate; nici albina nu poate lua tot nectarul din floare....
Părintele Serafim Rose

Distracția atât de goală de sens

Oricine privește viața noastră contemporană din perspectiva vieții normale, așa cum era ea trăită de oamenii de mai demult – de pildă în Rusia, America sau în oricare altă țară din Europa Apuseană în veacul al XIX-lea - nu se poate să nu fie izbit văzând cât de anormală...