Articole recente

Arhimandritul Emilianos Simonopetritul

„Bateria” se încarcă în tăcere, la rugăciune, prin legătura noastră cu...

Oricât ai fi de atent oamenii îți pun piedici. Fiecare va fi pentru tine o problemă dacă nu știi să fii liber. Îl vei osândi în timp ce, în realitate, responsabilul ești tu pentru că nu știi să te păzești. Deoarece toți ne produc numeroase greutăți în viață, întotdeauna...
Parintele Petroniu Tanase

Postul cel adevărat este înstrăinarea de răutăți

Fiindcă mintea nu poate sta prea multă vreme încordată, rânduiala de rugăciune este presărată cu citiri din Sfintele Scripturi: din Proroci, de la Facere și înțelepciunea lui Solomon, precum și din cuvintele marilor nevoitori, luptători și povățuitori duhovnicești: Efrem Sirul, Ioan Scărarul și Teodor Studitul. Sfântul Efrem Sirul, alăuta Duhului...
Sfantul Isaac Sirul

Urăște păcatul!

Să nu urăști pe păcătos; căci toți purtăm câte o vină; și dacă pentru Dumnezeu te pornești împotriva lui, plângi pentru el. Dar pentru ce să-l urăști? Păcatul din el urăște-l, iar pentru el roagă-te, ca să te asemeni cu Hristos, care nu se mânie împotriva celor păcătoși, ci se ruga pentru...
Ieromonah Makarios Simonopetritul

Este posibilă o viață duhovnicească în absența iubirii?

Iubirea este începutul și sfârșitul vieții duhovnicești, din moment ce Evanghelia după Ioan ne spune că Dumnezeu este iubire. Realmente nu pot să spun că am descoperit iubirea și că o posed, pentru că ar însemna că mă mărturisesc ca fiind sfânt. Pe de altă parte, fără dragoste nu...
Parintele Efrem Filotheitul

Gândurile împotriva părintelui duhovnicesc

Această spovedanie a ta mi-a adus bucurie în suflet fiindcă S-a bucurat Dumnezeu și Îngerii Săi care o așteptau din clipă în clipă. Ai reușit să-l rușinezi pe diavol care se bucură nespus de mult atunci când cineva își ascunde gândurile față de părintele său duhovnicesc. Fiul meu, îți...
Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț

Despre post

Sculându-te de la masă, trebuie să fii puțin flămând, ca trupul să fie supus sufletului, să fie capabil de muncă și să fie simțitor la activități înțelepte și atunci patimile trupești vor fi biruite. Postul nu poate nimici patimile trupești în așa măsură cum le nimicește hrana săracă. Unii...
Parintele Dionisie Ignat_- Colciu

Cuvinte de folos

Fiecare dintre noi să fim conștienți că dacă lucrăm ceva este pentru Dumnezeu, și avem plată de la Domnul. Să nu ne intereseze ce face altul. Dacă apare cârteala, deja lucrul nu mai are valoare duhovnicească. Să ne rugăm să ne dea Domnul răbdare și smerită cugetare ca...
Parintele Proclu

Suntem datori să ne rugăm

Am observat că are mare însemnătate să nu iasă cineva din cuvântul duhovnicului. Pe acele persoane le ajută Duhul Sfânt, care s‑au ostenit să zică tot mai mult: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește‑mă pe mine păcătosul”. Iar când nu mă vede nimeni și nu mă aude nimeni, pot...
Sfântul Vasile cel Mare

Cuvinte de învățătură

Liniștea este începutul curățirii sufletului. Să imiți pământul, omule, și să rodești ca el. Să nu te arăți mai rău decât el, cel neînsuflețit. Deoarece acela nu scoate roade pentru propria sa desfătare, ci ca să-ți slujească ție, în timp ce rodul bunătății pe care îl faci tu,...
Părintele Paisie Aghioritul

Pregătirea pentru împărtășanie are o mare importanță

Nu are atâta importanță cât de des se împărtășește cineva, ci mai cu seamă felul în care se pregătește pe sine pentru aceasta și cât de mult Îl păstrează înlăuntrul său pe Hristos după aceea. Dacă ar fi fost să se sfințească omul, așa pur și simplu, atunci toți preoții...