Cine este Maica Domnului?

„Dumnezeu n-a zidit altă zidire mai curată și mai cinstită decât Fecioara Maria. Aceasta singură s-a arătat plină de Har și binecuvântată între aleșii lui Dumnezeu. Și pentru acea mare sfințenie, s-a învrednicit a naște fără sămânță pe Împăratul a toată zidirea. Și s-a încoronat Împărăteasă a Cerului și a pământului.

Ea este Împărăteasa Heruvimilor, Împărăteasa a toată făptura; Cămara întrupării lui Dumnezeu Cuvântul! Ușa Luminii, că lumina cea neapropiată gânditoare prin Ea a venit în lume. Ușa vieții, că Viața Hristos prin Ea a intrat! Poarta cea încuiată prin care n-a trecut nimeni decât Domnul, cum spune Proorocul Iezechiel (cap. 44, 2). Scară către Cer, pod către Cer; Porumbița care a încetat pierderea sau potopul păcatelor, precum porumbița lui Noe a adeverit încetarea potopului. Cădelniță dumnezeiască, că a primit focul dumnezeirii și Biserică a Preasfântului Duh. Cine este Maica Domnului? Este Mireasa Tatălui, Maica Cuvântului și Biserica Duhului Sfânt.’’

Părintele Ilie (Cleopa)

 

„Maica Domnului se simte, cred, mai bine printre oameni necăjiți, slabi și prigoniți în orice fel, decât s-ar simți înconjurată de îngeri. Maica Domnului jertfește mereu, suferă mereu și cred că se luptă chiar și cu dreptatea divină, apărând pe neputincioșii care o cer în ajutor. Iubește peste închipuire de mult și fără de alegere și pe cei ce sunt răi, și chiar și pe cei nepăsători. Nici un păcătos, oricât de mare ar fi, să nu se piardă, dacă Maica Domnului îl apără”.

Arhim. Arsenie Papacioc

 

„Ah, dacă am ști cum iubește Preasfânta Născătoare de Dumnezeu​ pe toți cei ce păzesc poruncile lui Hristos și cât îi este de milă și se întristează pentru cei ce nu se îndreaptă. Am simțit acest lucru pe mine însumi. Nu mint, spun adevărul înaintea Feței lui Dumnezeu, pe Care sufletul meu Îl cunoaște: cu duhul am cunoscut-o pe Preacurata Fecioară. N-am văzut-o, dar Duhul Sfânt mi-a dat să o cunosc pe ea și iubirea ei pentru noi. Dacă n-ar fi fost milostivirea ei, eu aș fi pierit de mult, dar ea a vrut să mă cerceteze și să mă lumineze să nu mai păcătuiesc. Ea mi-a spus: „Nu-i frumos pentru mine să mă uit la tine să văd ce faci!”. Cuvintele ei erau plăcute, liniștite și blânde, și ele au lucrat asupra sufletului meu. Au trecut de atunci mai mult de 40 de ani, dar sufletul meu n-a putut uita aceste cuvinte dulci și nu știu ce i-aș putea da în schimb eu, păcătosul, pentru dragostea ei față de mine, necuratul, și cum voi mulțumi bunei și milostivei Maici a Domnului. Cu adevărat, ea este ocrotitoarea noastră la Dumnezeu și chiar și numai numele ei bucură sufletul. Or, tot cerul și tot pământul se bucură de iubirea ei. Lucru minunat și neînțeles. Ea viază în Ceruri și vede neîncetat slava lui Dumnezeu, dar nu ne uită nici pe noi, sărmanii, și acoperă cu milostivirea ei tot pământul și toate noroadele. Și pe această Preacurată Maică a Sa Domnul ne-a dat-o nouă! Ea este bucuria și nădejdea noastră. Ea este Maica noastră după duh și, ca om, e aproape de noi după fire și tot sufletul creștinesc e atras spre ea cu iubire”.

  • Sfântul Siluan Athonitul