„Doamne, îmi pare rău, nu pot”. Cum să primim putere pentru rugăciune când suntem istoviți

Arhim Zaharia Zaharou

Uneori vrăjmaşul ne împiedică să ne rugăm cu mintea, punând stăpânire pe toate gândurile noastre. Alteori din pricina oboselii sau a unei suferințe nu ne putem aduna mintea la rugăciune. Atunci strigăm la Dumnezeu: Doamne, vezi că vrăjmaşul mi-a luat cu totul în stăpânire mintea, dar primeşte măcar această sărmană rugăciune a meu. începem să facem metanii şi, treptat, dobândim putere pentru rugăciune.

Am cunoscut un preot căruia îi venea greu să se roage duminică seara, pentru că era foarte obosit. Duminica era pentru el o zi istovitoare: mai întâi Liturghia, predica, apoi spovedanii şi discuţii cu oamenii până seara târziu. Se întorcea epuizat în camera lui. Într-una din aceste duminici, a intrat în chilie şi a început să spună: Doamne, îmi pare rău, în noaptea asta nu pot să mă rog. Doamne, iartă-mă, în noaptea asta nu pot să mă rog. S-a plimbat prin cameră, repetând aceste cuvinte timp de o jumătate de oră. Şi deodată Dumnezeu i-a deschis inima, descătuşând înlăuntrul ei o nouă energie, care i-a dat puterea să se roage timp îndelungat. Dumnezeu i-a dăruit chip de pocăinţă, iar durerea şi oboseala i-au fost adumbrite de puterea rugăciunii, şi astfel el s-a rugat cu însuşi cuvântul lui Dumnezeu, cu cuvintele Scripturii.

Uneori ni se pare că suntem sleiți de orice putere, că nu mai avem nici un strop de energie, şi Îi spunem lui Dumnezeu: Doamne, îmi pare rău, nu pot. Dar dacă izbutim să găsim un gând cu adevărat smerit care să ne atingă inima, atunci înlăuntrul nostru sunt descătuşate noi energii şi primim puterea să săvârşim ceea ce mai înainte ni se părea cu neputință. Problema este cum să găsim un astfel de gând smerit care să descătuşeze acea energie. Cuvintele Scripturii ne ajută foarte mult în acest sens, ne sunt de mare folos. Dacă ne străduim să citim neîncetat Scriptura, din când în când unul din cuvintele ei se va aprinde în inima noastră şi ne va însufla rugăciunea. E un lucru minunat să te rogi cu înseşi cuvintele însuflate de Duhul Sfânt. Iertaţi-mă.

Arhim Zaharia Zaharou, Adu-ți aminte de dragostea cea dintâi, ed. Doxologia, Iași, 2015