Școala din Atena (Rafael), filosofi, grecia antică

Toată cearta dintre două școli stă în întrebarea: care ochi sunt orbi, cei lăuntrici sau cei din afară?

Vederea veșnică răspunde: și unii, și alții sunt orbi fără de Mine. Însă când Eu privesc prin ei și ei privesc prin Mine, văd și unii, și alții.

O școală învață: lumea este din nimic; altă școală învață: lumea este din ceva.

Să nu te duci, dragul meu, în nici una din aceste școli, nu-ți pierde timpul. Dar când auzi cearta lor, oprește-te în prag și strigă: spuneți-mi ce este acela nimic și ce este acela ceva! Apoi, cârmuit de împreuna-tăcere a celor două școli, întoarce-te și grăbește-te acasă, cugetând la Acela care este unica măsură a ceea ce este nimic și ceva.

Sfântul Nicolae Velimirovici, Învățături despre bine și rău, Editura Sophia, 1999