Nașterea Domnului, întrupare, icoană

„Așa de mult a iubit Dumnezeu lumea că pe Fiul Său Unul-Născut L-a dat” (Ioan 3, 16).

Să nu ne sfiim să ne însușim această înțelegere a tainelor iconomiei Domnului, căci dacă socotim drept motiv al ei răscumpărarea păcatelor, atunci micșorăm moartea lui Hristos și venirea Lui în lume. (…) Dar nu e așa. Slavă Domnului! Există alte taine ascunse în acestea, față de care păcatul nu mai e nimic. Să nu cercetăm ca niște copii iconomia Domnului și taina Lui atât de greu de înțeles, și să nu rămânem la partea din afară a Scripturilor. Cei care prin har au primit cunoașterea și darul înțelegerilor și au intrat înăuntrul tainelor schițate material cu cerneală, aceia cunosc minunata iconomie a lui Hristos nu numai în lucrurile arătate și cunoscute.

Unul și același e motivul existenței lumii și al venirii lui Hristos în lume: arătarea marii iubiri a lui Dumnezeu care le-a pus în mișcare spre existență pe amândouă.

Oglinda înfocării iubirii lui Dumnezeu pentru creația Sa e venirea lui Hristos în lume; oglinda iubirii lui Hristos sunt feluritele Sale umiliri.

Isaac Sirul, Cuvinte către singuratici, partea a II-a, Ed. Deisis, Sibiu, 2007