Și a văzut Dumnezeu că este bună lumina și a despărțit Dumnezeu lumina de întuneric

Sfântul Grigorie Palama

Duhul ne-a învățat că numai Dumnezeu este Cel ce este cu adevărat și este pururea și este neschimbat, neprimindu-și existența din cele ce nu sunt și nemergând spre neființă; că este în trei ipostasuri și atotputernic; că El a adus în șase zile cu cuvântul la existență cele ce sunt din cele ce nu sunt, mai bine zis, le-a dat ființă deodată tuturor – cum zice Moise. Căci la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul nu ca pe un gol, desigur, nici fără cele dintre ele. Căci  pământul era amestecat cu apă și fiecare dintre ele purta în sine ca o sarcină aerul și dobitoacele și plantele după felul lor. Iar cerul cuprindea feluritele lumini și luminători în care subzista totul.

Sfântul Grigorie Palama, Tomul Aghioritic, în Filocalia Românească, vol. 7