De ce apar poftele trupești

Arhim. Iachint Unciuleac

Poftele trupului apar ca urmare a nesatisfacerii unor cerințe sufletești. Apare un gol în suflet, care trebuie umplut cu ceva. Astfel, dacă dorința sufletului de rugăciune, de cugetare sfântă, de smerenie, de ascultare, de lepădare de sine nu este satisfăcută prin citirea de cărți sfinte, prin rugăciune și înfrânare, prin nevoință și ascultare, apar neliniști, nemulțumiri, care sunt preluate de trup și de suflet. Astfel, apare nevoia de a mânca și de a bea în loc de a posti; de a cleveti și de a judeca pe alții în loc de a ne ruga și a ne smeri; slava deșartă în loc de a ne vedea neputințele și păcatele noastre; iubirea de avuții, de bunuri în loc de sărăcie; iuțimea în loc de blândețe și bunătate; cugetări deșarte în loc de cugetări sfinte. Până ne trezim din rătăcire, suntem asediați de fel de fel de patimi cu care vom avea de luptat după ce vom găsi calea de întoarcere.

Fiecare gândește după cum trăiește și culege roade după cum seamănă, iar de vrăjmaș să ne aducem aminte ca de un prieten, ca de un doctor trimis de Hristos.

De veghe în casa Măriei Sale. File de pateric de la Mănăstirea Putna, Editura Mitropolit Iacob Putneanul, Mănăstirea Putna, 2017