Cum să deosebim lucrarea lui Dumnezeu de lucrarea potrivnicului

Sfântul Paisie Velicicovski

Sfântul Paisie Velicicovski

De ce trebuie să cunoaștem voia lui Dumnezeu sau ispita vrăjmașului și de ce, când se întâmplă un lucru bun, care e îndoielnic, unul te îndeamnă să-l faci, iar altul, dimpotrivă, te împiedică să-l faci?

Dușmanul are deprinderea de a ascunde adevărul și de a amesteca binele cu răul. Dar de ce trebuie să cunoaștem adevărul? Voia lui Dumnezeu în toate intențiile noastre este bună, de încredere și evidentă. Nu numai în lucrul nostru bun, ci și în fărădelegile noastre Dumnezeu îndelung rabdă și așteaptă pocăința noastră. Dar de ce să cunoaștem lucrarea vrăjmașului? De obicei vrăjmașul ne împiedică și ne îndepărtează de la lucrul bun. Totuși, dacă în ceva, care pare a fi bun în exterior, mintea noastră se tulbură, alungă frica de Dumnezeu și distruge liniștea astfel încât inima se îmbolnăvește fără cauză, mintea care rătăcește, știe că aceasta este lucrarea potrivnicului și atacul lui. Vrăjmașul este ispititorul și tulburătorul minții în toate intențiile noastre. Nici starea inimii noastre nu trebuie să o credem întru totul, ci, chibzuind cu folos, vom vedea dacă există lipsă de bunăvoință.

Când mintea noastră este legată de vrăjmaș prin gânduri și tristețe, atunci trebuie să renunțăm cu desăvârșire la orice gând și judecată, deoarece noi nu vom cunoaște adevărul până când mintea nu se va purifica prin rugăciune. Atunci gândurile, ca o apă tulbure se mișcă în minte sau ca un nor hoinăresc, iar sentimentele față de toate nu mai pot fi simțite. De aceea, dorind să cunoaștem adevărul, să ne dedicăm unui timp lung de rugăciune fierbinte și de lucruri folositoare. În timpul rugăciunii vrăjmașul nu poate ascunde adevărul, astfel încât el nu mai are putere; așa poți verifica adevărata credință în ceea ce faci.

Slavă Dumnezeului nostru în veci. Amin.