Să luăm aminte la făgăduințele pe care le facem lui Dumnezeu!

Sf. Nicolae Velimirovici

Ce mare este în ceruri slava Sfântului și Dreptului Simeon, cel care în brațele sale pe Pruncul Iisus L-a primit! Ea se vede dintr-un eveniment din viața Sfântului Petru Atonitul, care se sărbătorește la 12 iunie.

Fiind comandant de oști, Petru a fost luat prizonier și aruncat în temniță în cetatea Samara, de pe malul râului Eufrat. Suferind în temniță, Petru se ruga cu lacrimi Sfântului Nicolae să-l roage pe Dumnezeu să-l scape de acolo, făgăduind că își va dărui după aceea toată viața lui Dumnezeu. Sfântul Nicolae i s-a înfățișat în vedenie și i-a spus că deși el duce rugăciunea lui la Dumnezeu, Dumnezeu nu i-o împlinește, pentru că altădată la greu a mai făcut aceasta făgăduință și nu și-a ținut-o. Apoi, Sfântul Nicolae l-a sfătuit pe Petru să se roage Sfântului și Dreptului Simeon, care este foarte ascultat înaintea lui Dumnezeu, aflându-se aproape de tronul Lui, împreună cu Preasfânta Fecioară și cu Sfântul Ioan Botezătorul.

Petru a ascultat și a început să se roage Sfântului și Dreptului Simeon. Atunci din nou i-a apărut Sfântul Nicolae, împreună cu Dreptul Simeon, dar nu în vedenie, ci aievea. Petru l-a văzut pe Dreptul Simeon în slavă mare, cu fața strălucitoare și îmbrăcat în hainele preoțești ale Vechiului Testament, purtând în mână un toiag de aur. Dreptul Simeon l-a întrebat pe Petru: „Voiești să-ți împlinești făgăduința și să te faci monah?” La aceasta, Petru a răspuns: „Voiesc, Stăpâne, cu ajutorul lui Dumnezeu.” Sfântul Simeon atunci a atins lanțurile lui Petru cu toiagul său și ele s-au topit ca ceara. Deschizând ușa temniței, Sfântul l-a scos pe Petru afară.

Sfântul Nicolae Velimirovici, Proloagele de la Ohrida, vol. 1, Editura Cartea Ortodoxă, Editura Egumenița, 2005