Duminica a XIV-a după Rusalii (pilda nunții fiului de împărat)

Există un refuz al persoanei de a participa la logodna lui Dumnezeu cu lumea și o dezgolire de orice sens a umanității ca răspuns la chemarea: Veniți la nuntă!

„Iată, am pregătit ospățul meu; juncii mei și toate cele îngrășate s-au junghiat și toate sunt gata. Veniți la nuntă.” (Matei 22, 3)

Orice logodnă este o legătură. Lumea este legată de Dumnezeu, de bucurie, nu de neant, nu de tristețe, nu de durere. Bucuria este esența credinței.

„Și te voi logodi mie pe vecie, după dreptate și bună-cuviință, întru bunătate și dragoste, întru credință și în ziua aceea Eu voi răspunde cerurilor, iar cerurile vor răspunde pământului.” (Osea 2, 21-23)

Iată ce presupune legământul dintre Dumnezeu și lume: dreptate, bună-cuviință, bunătate, dragoste, credință. Fără acestea, orice răspuns va fi înlocuit mai întâi de refuz și mai apoi de lipsa hainei. Adam și Eva s-au rușinat de goliciunea lor. Ei refuzaseră ascultarea. Prin cădere s-a produs goliciunea. Prin apa Botezului, mai târziu, ne-am făcut iarăși părtași morții și învierii Fiului lui Dumnezeu, Mirelui celui Blând și Răscumpărător.

„Câți în Hristos ne-am botezat, în Hristos ne-am îmbrăcat.” (Galateni 3, 27)

La Botez ni s-a dat haină, haină de nuntă, pentru a fi din nou chemați la cina nunții mielului. Mulți dintre noi deși lepădăm această haină, o murdărim, o sfâșiem, nu ne sfiim să intrăm la nuntă. A nu mai avea haină de nuntă înseamnă a-ți pierde credința. Credința este haina de pe suflet. Fără aceasta suntem goi, oricât de îmbrăcați am fi. Fără credință, orice urmă de rai va dispărea fără nicio urmă. Într-adevăr, credința îl face pe om OM. Pentru a nu ne simți legați de mâini și de picioare, adică pentru a fi liberi într-o lumină și nearuncați în întunericul cel mai dinafară, să ne păstrăm, cu bucurie, credința curată. Cel ce are sufletul gol nu se poate bucura. Între logodna lui Dumnezeu Creatorul cu lumea și nunta lui Hristos Mântuitorul cu Biserica, avem adierea Duhului Sfânt concretizată în credință, adică în Haina de pe suflet.

Pr. Sever Negrescu, Fărămituri de cuvinte. Lecturi evanghelice la Duminici, Ed. Doxologia, Iași, 2011