Cuvinte alese

Iustinian Chira

„Când eşti mâhnit, când eşti necăjit, când ai ispite, nu te tulbura. Du-te la fratele tău si intră în vorbă cu el: „Ce faci, frate?”. Fără să-i spui că ai venit fiindcă esti tare neliniştit. Discută banalităţi. Tristeţea se poate risipi şi primeşti putere din puterea lui.”

„Rugăciunea are darul de a face să picure în suflet neîncetatul izvor al bucuriei. Sufletul din care nu se înaltă spre Cer glas de rugăciune este asemenea unei case pustii, plină de păienjeniş, locuită numai de păsările întunericului. Un suflet care nu se stie ruga, nu va şti ce-i fericirea, chiar de ar avea toate bogăţiile pământului. Rugăciunea adevărată este trudă sfântă.”

„Trebuie să ne păstrăm şi să ne cultivăm dorul de Dumnezeu, dorul de Maica Domnului, dorul de sfinţi. Să căutăm să anulăm barierele care ne răcesc sufleteşte, care ne împietresc, prin care uităm de Dumnezeu.”

„Stresul se creează din grija exagerată. Din grijă şi iar din grijă. Toate relele vin din această exagerată grijă…”

„Când un om reuşeşte să iubească, în adevăratul înţeles al cuvântului, se îndumnezeieste, devine asemenea cu Dumnezeu.”

„Voi sta la poarta Raiului şi voi aştepta să sosiţi cu toţii acolo!”

„Prin răbdare ajungi să-1 iubeşti pe fratele tău, să-1 ierţi pe fratele tău să-1 respecţi pe fratele tău, să vezi că-i mai bun decât tine, să vezi că-i mai frumos decât tine, să vezi că-i mai harnic decât tine. Prin răbdare le vezi pe toate acestea. Abia atunci te ridici.”

„Cea mai puternică rugăciune este pomenirea numelui lui Iisus Hristos. Cu răbdare şi practică, rugăciunea lui Iisus ajunge să facă parte din viaţa noastră, la fel ca aerul pe care-1 respirăm.”

„Când Iisus este cunoscut şi ascultat cu adevărat, atunci se face pace şi în suflet, şi în familie, şi în ţară, si în lume.”

„Omul, abuzând de libertatea pe care a primit-o de la Dumnezeu, a căzut din starea lui cea dintâi si, din stăpân a devenit rob, rob al instinctelor; toate s-au întunecat înlăuntrul lui, iar odată cu căderea lui s-a tulburat toată creaţia.”