Cele trei vătămări pricinuite de păcat omului

Sfântul Nicodim Aghioritul

Pentru ca să câștigi părerea de rău, socotește frate și câte rele ți-au adus păcatele ție:

  1. Cum acestea te-au tăcut să pierzi darurile cele mai presus de fire pe care ți le-a hărăzit Dumnezeu în viața aceasta, dintre care și unul singur este mai de preț decât toate bunătățile, decât toate înțelepciunile și frumusețile firii și decât cele mai de preț bunuri lumești.
  2. Gândește-te că acestea te-au făcut să pierzi toată fericirea veșnică a Raiului, unirea cea cu Dumnezeu, vederea preadulcii Născătoare de Dumnezeu, a Maicii Domnului și a Maicii tuturor creștinilor, petrecerea cu sfinții îngerii și cu toți sfinții, bucuria cea negrăită, împărăția cerească, odihna cea de-a pururi, lumina cea veșnică.
  3. Socotește că aceste păcate ți-au pricinuit pedeapsa cea veșnică, focul acela nestins, scrâșnirea dinților, viermele cel neadormit, chinuirea tuturor simțirilor trupului și a tuturor puterilor sufletului tău. Care suflet va avea de-a pururi ceea ce urăște și nu va avea niciodată ceea ce dorește.

Ah! și puțină este paguba? Puțină durere este să pierzi pe Dumnezeu, Care este în întregime dulceață, veselie, dorire, lumină și început al luminii, viață și început al vieții, înțelepciune și început al înțelepciunii? Puțină durere este să pierzi pe Domnul a Cărui frumusețe întrece orice frumusețe, înțelepciunea Sa întrece orice înțelepciune, dulceața Lui întrece orice dulceață? De la Care, dacă o singură rază a măririi Sale ar străluci în iad, îndată iadul s-ar face Rai?

Puțină este durerea să pierzi pe Tatăl Cel fără de început; pe Fiul Cel fără de început și pe Preasfântul Duh, pe unul Dumnezeu, Cel în trei ipostasuri, de la Care orice lucru frumos capătă frumusețe, orice lucru strălucitor capătă strălucirea, orice viețuitor capătă viața, orice este înțelegător capătă înțelesul și orice ființă capătă ceea ce o face să fie ființă?

Într-un cuvânt, puțină durere este să pierzi, nenorocitule, pe Dumnezeul tău, Care este bunul cel mai înalt, începutul, mijlocul și sfârșitul ființării tale?

Sfântul Nicodim Aghioritul, Carte foarte folositoare de suflet