Cum i-a adus la dreapta credință Sf. Andrei pe cei din Sinope

Viețile Sfinților

Apostolul Matia, unul din cei doisprezece apostoli, care împreună s-a numărat cu cei unsprezece apostoli, în locul vânzătorului Iuda, se întâmplase a veni mai înainte în Sinope, vrând să meargă la Cafa să propovăduiască; iar sinopienii l-au prins și l-au închis în temniță.

Deci, mergând Apostolul Andrei acolo și auzind că Apostolul Matia este închis în temniță, a făcut rugăciune și, cu semnul Sfintei Cruci, îndată s-au zdrobit legăturile, temnița s-a deschis și a ieșit Apostolul Matia din închisoare, iar împreună cu dânsul și ceilalți legați. Deci auzind că Apostolul a zdrobit legăturile și a deschis temnița, adunându-se toți, voiau să vadă casa în care găzduia el. Unii, privindu-l cu cruzime și cu nemilostivire, îl târau de picioare, alții îl trăgeau de mâini și-l tăvăleau prin țărână. Alții cu lemne îl băteau, cu pietre îl loveau, și fiecare dădea cu orice apuca. Mai pe urmă, socotind că a murit din chinuirea cea multă, l-au aruncat afară din cetate la gunoi. Apostolul a pătimit acestea, urmând lui Hristos, dascălul său.

Dar Hristos nu a trecut cu vederea pe Apostolul Său, ci în noaptea aceea arătând-i-se lui și dându-i îndrăzneală, l-a sculat sănătos. Și nu numai aceasta, ci și un deget al lui pe care îl mușcase unul din mâncătorii aceia, i l-a făcut sănătos. După aceea, binecuvântând-l pe dânsul, învățând-l și îndemnându-l să nu se lenevească de propovăduirea Lui, S-a înălțat la cer. Iar Apostolul, dimineața, s-a sculat și s-a dus sănătos în Sinope, neavând nici măcar un semn de răni, încât ar fi putut zice că vine de la vreun praznic, bucurându-se.

Această minune, după ce au văzut-o sinopienii, minunându-se de răbdarea Sfântului cea mai presus de om, dar și de facerea de minuni a lui Hristos, cum într-o noapte l-a făcut pe el sănătos, căindu-se, s-au întors de la rătăcirea lor și, pocăindu-se, au căzut la picioarele Sfântului Apostol Andrei, cerând iertare. După aceea, Sfântul, învățându-i pe dânșii cuvântul adevărului și botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, i-a făcut pe dânșii robi ai lui Hristos în loc de robi ai diavolului. Încă și alte nenumărate minuni a făcut Sfântul Apostol în cetatea aceea, în numele lui Hristos.

Viețile Sfinților pe luna noiembrie, Editura Episcopiei Romanului și Hușilor