Carti, inteligenta, ratiune

Rațiunea are în slujba ei trei simțuri; inteligența are un singur simț. Simțul inteligenței este rațiunea.

Raționali se numesc oamenii a căror rațiune stăpânește simțurile.

Oamenii inteligenți însă sunt mai de preț decât cei raționali, după cum cei raționali sunt mai de preț decât cei care se conduc după simțuri.

Inteligenți sunt oamenii la care inteligența stăpânește rațiunea, adică inteligența primește numai experiența adusă de rațiune, ca material brut, pe care-l preface în ceva cu totul deosebit și care nu mai seamănă cu experiența adusă de rațiune; așa cum stomacul primește din afară hrană și-o preface în sânge, adică în ceva cu totul deosebit și neasemănător cu hrana primită.

Însă oamenii la care rațiunea stăpânește inteligența și la care experiența rațiunii rămâne singurul conținut al inteligenței sunt lipsiți de inteligență.

După cum se vorbește despre un stomac bolnav și despre hrană nemistuită, tot așa se poate vorbi despre o inteligență bolnavă și despre o experiență netransformată în viață. Și precum un organism care primește prea multă hrană și nu are puterea să o mistuie se îmbolnăvește, tot așa și inteligența se întunecă dacă primește o prea mare cantitate de experiență și știință; căci pierde puterea de control asupra lor și puterea de a le prelucra în ceva cu totul nou și deosebit de cele primite.

Sfântul Nicolae Velimirovici, Învățături despre bine și rău