Cum să biruim în războiul nevăzut

IPS Averchie Taușev

Ispitirea Domnului în Muntele Carantaniei

Sfinții Părinți ne pun înainte următoarele sfaturi pentru a reuși în războiul nevăzut.

Încercați să vă conștientizați slăbiciunile, bazându-vă observațiile pe experiențele voastre de viață, și mențineți-vă întotdeauna prezent în minte gândul că nu puteți face nimic fără ajutorul lui Dumnezeu. Sfântul Petru Damaschinul spune următoarele: „Nu există nimic mai măreț decât să realizăm slăbiciunea și ignoranța noastră și nimic mai grav decât să nu fim conștienți de ele”. Sfântul Maxim Mărturisitorul ne învață că „fundamentul oricărei calități este conștientizarea slăbiciunii umane”, iar Sfântul Ioan Gură de Aur întărește spusele acestea zicând „Numai acela care crede despre sine că nu înseamnă nimic se va cunoaște cel mai bine pe sine însuși”.

Rugați-vă și cereți de la Dumnezeu să vă ajute să vă cunoașteți slăbiciunile și neînsemnătatea, pornind mai întâi de la recunoașterea și convingerea că nu aveți această stare și că ea poate fi dobândită doar ca dar de la Dumnezeu.

Fiți întotdeauna precauți și temeți-vă de cursele Satanei, cu care este imposibil să te lupți fără ajutorul lui Dumnezeu.

Dacă se întâmplă să cădeți în păcat, trebuie să vă recunoașteți de îndată slăbiciunea și lipsa de ajutor pe care o aveți. Amintiți-vă mereu de faptul că Dumnezeu a îngăduit această cădere pentru ca noi să ne cunoaștem mai bine slăbiciunea și micimea înaintea Sa și pentru a învăța să ne smerim.

Arhiepiscop Averchie Taușev, Nevoința pentru virtute. Asceza într-o societate modernă secularizată, Editura Doxologia, Iași, 2016