Din ce pricini suntem luptați de desfrânare?

A zis un bătrân: dacă curvia se luptă cu trupul tău, vezi din care pricină s-a pornit războiul asupra ta și o îndreptează. Sau din desfătare, sau din somn mult, sau din mândrie, sau de te socotești pe tine mai bun decât pe altul, sau ai osândit pe cineva când greșea. Fiindcă afară de acestea nu se luptă omul spre curvie.

Sursa: Patericul Egiptean, Editura Reîntregirea, 2003, pag. 331