Ce înseamnă „după chip și după asemănare”?

Sfântul Ioan Gură de Aur

„Să facem om după chipul Nostru și după asemănare” (Facere 1, 26). Cuvântul „chip” înseamnă stăpânire, iar cuvântul „asemănare” înseamnă ca noi să ajungem, atât cât ne stă în puterea noastră omenească, asemenea lui Dumnezeu; să ne asemănăm lui Dumnezeu în ce privește bunătatea, blândețea, virtutea, precum zice și Hristos: „Fiți asemenea Tatălui vostru Celui din ceruri” (Matei 5, 45).

Sfântul Ioan Gură de Aur