Cine are pe Duhul Sfânt are dragoste

Monah Proclu Nicău

Adierea Duhului, cine are pe Duhul Sfânt, Monah Proclu, păpădie

Are mare însemnătate frica de Dumnezeu. Cine are frică de Dumnezeu, va câștiga mântuirea. Pentru că am observat un lucru: toți care se smeresc și se văd mici în sufletul lor, Duhul cel Sfânt îi ajută la mântuire și nu-i lasă să-și piardă sufletele. Are mare însemnătate a nu osândi. Patima osândirii o au de multe ori cei invidioși. Cei care sunt invidioși sunt oameni periculoși și omului invidios niciodată să nu-i spui bucuria ta, să-i spui numai scârba ta. Dacă îi spui scârba ta, el se liniștește. Un om care este invidios, are un duh necurat, nu-L are lucrător pe Sfântul Duh în viața lui. Cine are pe Duhul Sfânt are dragoste, iartă, are milă față de toți. Toți cei care au fericirea să aibă duhovnic au multă pace în suflet, dacă se mărturisesc cu sinceritate și împlinesc ce le spune părintele. Au pace în suflet pentru că, de câte ori se duc la biserică și se smeresc, se roagă și ascultă Sfânta Liturghie, sunt binecuvântați de Dumnezeu. Iar Duhul Sfânt le descoperă darurile lui Dumnezeu pe măsură ce se smeresc.

Monah Proclu Nicău, Conștiință, spune-mi tu, colecția „Crinii țarinii”, vol. 3, Editura Nicodim Caligraful, Putna, 2016