Sfintele Taine, Mănăstirea Putna, hram, potir, disc

Acel creștin care se apropie de împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu mare evlavie și pregătire se învrednicește de nenumărate daruri și foloase duhovnicești, cum sunt:

– se unește cu Hristos după har, căci cel ce mănâncă Trupul și bea Sângele lui Hristos rămâne întru El și El întru dânsul (Ioan 6, 56);
– are viață veșnică întru El și va trăi veșnic (Ioan 6, 53–58);
– va fi înviat spre viață veșnică în ziua cea de apoi (Ioan 6, 54);
– în cel ce se unește cu Hristos prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Lui, vine să locuiască Dumnezeu, făcându-Și în el sălaș (Efeseni 3, 17; Ioan 3, 24; 14, 20; 15, 4);
– cel ce se împărtășește cu Trupul și Sângele Domnului are pe Hristos viețuind în el (Galateni 2, 20; 4, 19);
– unul ca acesta sporește și crește în lucrarea celor duhovnicești (Efeseni 4, 15-16; Coloseni 1, 7);
– celui ce se împărtășește cu credință, cu evlavie și cu umilință, îi aduce curățire de păcate, sfințire, luminare și viată veșnică;
– aduce, de asemenea, sfințire trupului și sufletului, alungă nălucirile și curăță patimile, aduce îndrăzneală către Dumnezeu, îndreptare și întărire a vieții spre înmulțirea faptelor bune și spre desăvârșire;
– această Sfântă Taină aduce bucurie duhovnicească și sănătate trupului și sufletului.

Acestea și încă multe altele sunt roadele duhovnicești pe care le dobândește omul dreptcredincios, care cu evlavie și cu multă pregătire se apropie de împărtășirea Sfintelor și preacuratelor Taine ale Trupului și Sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. Iar cel care nu primește pe Hristos prin Sfânta Împărtășanie, niciodată nu va spori în lucrarea virtuților, deoarece el nu rămâne în Hristos și nici Hristos în el, iar fără de El nu poate face nimic bun (Ioan 15, 4–5).

Arhim. Cleopa Ilie, Urcuș spre Înviere, Ed. Trinitas, Iași, 1998