Mănăstire, mare

A venit odată Avva Ammon într-un loc pentru a gusta ceva. Și era acolo un frate care avea faimă rea. Și s-a întâmplat să vină femeia și să intre în chilia fratelui celui defăimat. Aflând, deci, cei care locuiau în locul acela, s-au tulburat așa de mult, încât au hotărât să-l alunge din chilie. Și cunoscând că episcopul Ammon este în locul acela, venind la el, l-au rugat să meargă împreună cu ei. Cum a aflat fratele, luând femeia, a ascuns-o sub un vas mare. Și după ce a ajuns mulțimea acolo, Avva Ammon a înțeles ce se întâmpla, dar pentru Dumnezeu a acoperit lucrul. Și intrând, s-a așezat deasupra vasului și a poruncit să se caute în toată chilia. Deci, cum au căutat și nu au găsit femeia, a zis Avva Ammon: Ce este aceasta? Dumnezeu să vă ierte. Și rugându-se, a făcut pe toți să plece. Și prinzându-l de mână pe fratele, i-a zis: Ia seama la tine însuți, frate. Și aceasta zicând, a plecat.

Patericul Mare. Apoftegmele părinților pustiei, Ed. Bizantină, 2015