Când Îl „obligăm” pe Dumnezeu să ne ajute?

Încredințare în mâinile lui Dumnezeu

Încrederea în Dumnezeu atrage ajutorul Lui. Creștinul crede și se încredințează pe sine lui Dumnezeu până la moarte, iar atunci vede limpede cum mâna lui Dumnezeu îl mântuiește.

Atunci când încredințăm viitorul nostru lui Hristos, Îl obligăm să ne ajute. Încredințarea desăvârșită în mâinile lui Dumnezeu are drept mamă credința, prin care omul se poate ruga tainic și poate primi și roadele nădejdii. Aceasta este o rugăciune neîncetată și aduce ajutoare dumnezeiești în ceasul în care trebuie. Atunci, în chip firesc, omul trăiește o viață îngerească și se avântă în slăvire: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot.

Sfântul Paisie Aghioritul, Trezire duhovnicească, Editura Evanghelismos, București, 2017