cer, stele, galaxie, meditație, contemplare, singur, om

Contemplarea mistică a lui Dumnezeu este rodul unei iubiri personale, al unei întâlniri între persoane care se dăruiesc una alteia. Filantropiei dumnezeiești și revelării Sale prin Har îi răspunde adeziunea totală a omului la însuși izvorul vieții sale.

Paul Evdokimov, Cunoașterea lui Dumnezeu în tradiția răsăriteană