Pacea dinlăuntrul cetății

Sfântul Grigorie Palama

Postul și cumpătarea sunt un îndoit zid de apărare, iar cel ce trăiește între acestea se bucură de multă pace, întrucât se află înlăuntrul Ierusalimului. Căci Ierusalim se tălmăcește „pace”. Iar bucătarul mare al căpeteniei Babilonului pornește la asalt împotriva zidului de apărare; și dacă nu-i găsește pe cei dinlăuntrul zidurilor împotrivindu-se cu tărie mare, le răstoarnă și le dărâmă, aducând, ca toți cuceritorii de cetăți, ispitele mâncărilor meșteșugite.

Sfântul Grigorie Palama, Omilii, vol. I, Ed. Anastasia, 2012