Toate se țin împreună..., virtuți,păcate,lanț

Să știți, iubiților, că toate lucrurile între sineși se țin împreună cu legătura dragostei celei duhovnicești. Adică: inima cea curată din dragostea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu din bucurie, bucuria din blândețe, blândețea din smerenie, smerenia din slujba cea cu teamă făcută, slujba din nădejde spre Domnul, nădejdea din cea dreaptă credință și neprihănită, credința din ascultare, ascultarea din nerăutate.

Iar răutățile cele potrivnice, întru care este pierzarea sufletului, și ele tot așa între sineși se țin. Adică: urâciunea din mânie, mânia din necredință, necredința din împietrirea inimii, împietrirea din slăbănogie și lene, slăbănogia din presatul pântecelui, iar rădăcina tuturor răutăților acestora, mândria este.

Alexandru Lascarov-Moldovan, Stând la foc… Povestiri cu tâlc