Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr, Duminica a XXII-a după Rusalii

Ce dăunează sufletului celor bogați? Le dăunează faptul că bunurile pământești, plăcerile, luxul sunt puse mai presus de orice, mai presus decât bunurile duhovnicești pe care le apreciază oamenii care nu au bogății pământești, materiale, dar care sunt bogați de dragostea de Dumnezeu, de dragostea de aproapele.

Cine este stăpânit de bunurile pământești, cine caută plăcerea, suferă tocmai de păcatul care îl împiedică să intre în Împărăția lui Dumnezeu.

Dar puțini sunt oare cei care nu au bogății, care au un venit mediu care însetează după bunurile materiale, distracții și plăceri, și care, dacă ar avea bogăție ar păcătui la fel ca și acel bogat la porțile căruia stătea săracul Lazăr? Dacă noi, care nu avem bogății, însetăm după plăcere, dacă ne stabilim ca scop al vieții noastre bunăstarea pământească, dacă toate gândurile noastre sunt îndreptate spre aranjarea cât mai comod a vieții pământești, atunci, cu siguranță, suntem departe de ceea ce ne-a poruncit Domnul Iisus Hristos. Pentru că oamenii care tind spre curăția inimii, care doresc să comunice cu Dumnezeu, cer harul și dragostea Lui, vor să fie frați și surori în Hristos.

Sfântul Luca al Crimeei, Predici, Ed. Sophia