Arhid. Teofilact Ciobîcă (Mănăstirea Putna)

Mulți săraci cu duhul are lumea, dar nu cum se cuvine. Și mulți care plâng, dar pentru pagube de bani sau pentru pierderi de copii. Și mulți blânzi, dar față de patimile necurate. Mulți care flămânzesc și însetoșează, dar pentru a răpi cele străine și a câștiga din nedreptate. Mulți milostivi, dar față de trup și cele ale trupului. Și curați cu inima, dar pentru slava deșartă. Și făcători de pace, dar prin aceea că supun sufletul trupului. Mulți prigoniți, dar fiindcă sunt fără rânduială. Mulți ocărâți, dar pentru păcate rușinoase.

Fericiți sunt însă numai aceia care fac și pătimesc aceasta pentru Hristos și după pilda lui Hristos, pentru că a lor este Împărăția cerurilor și pentru că aceștia vor vedea pe Dumnezeu.

Așadar, nu fiindcă fac acestea și le pătimesc sunt fericiți, căci și cei mai înainte pomeniți fac același lucru. Ci pentru că fac și pătimesc acestea pentru Hristos și după pilda lui Hristos.

Sfântul Maxim Mărturisitorul, Capete despre dragoste, în Filocalia, vol. 2, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă