biserică, Georgia, credință

De la moarte la viață, de la păcat la sfințire, către Împărăția cerurilor îl conduce Dumnezeu pe om. Această Împărăție omul o află înlăuntrul său. Este Împărăția acelei iubiri care biruiește toată vrăjmășia și ostilitatea, este Împărăția smereniei și a răbdării, Împărăția nădejdii și a credinței. Zilele Pascale îi sunt date omului de către Dumnezeu ca un mare dar al iubirii Creatorului pentru creația Sa.

Timp de patruzeci de zile am încercat să ne smerim trupul, să ne venim în sine. Am încercat să ne curățăm de toată nedreptatea care trăiește în noi. Și, probabil, nu avem suficientă îndrăzneală și încredere în Dumnezeu. Ne-a fost milă de noi și ne-am descurajat, am căzut și am cârtit, nu am reușit să facem ceea ce ne-am propus să facem pentru Domnul. Și totuși, Învierea, Paștile a sosit. Iar noi trăim și trebuie să învingem în noi tot ce este păcătos, tot ce ne trage în jos, tot ce ne chinuie și ne împiedică să fim împreună cu Dumnezeu și cu aproapele.

Protoiereul Andrei Lemeșonok, Conversații pe marginea Vechiului Pateric, Minsk, Mănăstirea Sfânta Elisabeta, 2012