Sfântul Nicodim Aghioritul

Să știi, frate, că nu trebuie să te mâhnești dacă pentru păcatele tale pierzi vreun bun firesc și vremelnic, sau pe copiii tăi, sau pe nevasta ta, fie și însăși toată împărăția lumii, fie și însăși viața ta. Fiindcă de durerea aceasta nu se ține socoteală la pocăință, ci este zadarnică și fără de folos și nu este primită de Dumnezeu.

S-a mâhnit și Saul când a auzit de la Samuel că își va pierde împărăția și însăși viața și atât de mult, încât de frică a căzut la pământ, dar în zadar.

Nu mai spun că durerea care vine de pe urma bunătăților lumești și trecătoare nu numai că este fără de folos, dar pricinuiește și moarte, cum spune Pavel: „Iar întristarea lumii aduce moarte” (2 Corinteni 7, 10).

Sfântul Nicodim Aghioritul, Carte foarte folositoare de suflet