Tată, copil, pescuit

Se spune despre un orator din vechime că a muncit zi și noapte pentru a-și însuși marele dar al elocinței. Cineva i-a zis: „Demostene nu-ți va îngădui să fii cel dintâi dintre retori”. La care acesta imediat a replicat: „Nici eu nu-i voi îngădui lui ca să rămână singurul”.

Deci, dacă nu poți să fii un sfânt dintre cei mari, așa cum a fost Marele Antonie, nu scutura din umeri, nu te dezvinovăți și nu spune: „Atunci eu nu voi putea nimic”. Ci mai vârtos sârguiește-te și sporește-ți talanții. Căci în casa Tatălui Meu multe locașuri sunt, zice Domnul (Ioan 14, 2). Căci fie și cel mai de pe urmă locșor de-l vei dobândi acolo în Împărăția cerurilor, să știi că te vei afla în el mult mai slăvit, mai norocos și mai fericit decât cei mai avuți regi sau dregători care au locuit vreodată pe pământ. Fiecăruia după al său talant! Nu vei fi la fel de mare ca Marele Antonie, dar nici Sfântul Antonie nu va locui singur în Împărăția lui Dumnezeu!

Sfântul Nicolae Velimirovici, Proloagele de la Ohrida, vol. 1, Ed. Cartea Ortodoxă/Egumenița, 2005