Tristețea exagerată ascunde mândria

Sfântul Nectarie de Eghina

Dacă duci lupta cea bună, Dumnezeu te va întări. Lupta care întărește neputințele noastre, lipsurile și greșelile noastre, este oglinda stării noastre duhovnicești. Cine nu s-a luptat nu s-a cunoscut pe sine însuși. Luați seama și la greșelile cele mai mici. Dacă vi se întâmplă, din neluare aminte, vreun păcat, nu deznădăjduiți, ci ridicați-vă degrabă, și cădeți la Dumnezeu, care are puterea să vă îndrepte. Înlăuntrul nostru, avem neputințe și patimi și greșeli înrădăcinate adânc, și multe dintre ele sunt și moștenite. Toate acestea nu se taie cu o mișcare bruscă, nici cu mâhnire adâncă, nici cu neliniște, ci cu răbdare și stăruință, cu grijă și atenție. Tristețea exagerată ascunde înlăuntrul ei mândria. De aceea este vătămătoare și primejdioasă, și de multe ori este înmulțită de diavol, ca să taie avântul luptătorului. Calea care duce la desăvârșire este departe! Rugați-vă lui Dumnezeu să vă întărească. Să înfruntați cu răbdare căderile voastre, și după ce vă ridicați, să alergați degrabă, să nu stați precum copiii în locul în care ați căzut, plângând și tânguindu-vă nemângâiați. Privegheați și vă rugați, ca să nu cădeți în ispită. Nu deznădăjduiți dacă mai cădeți în vechile păcate. Multe dintre acestea sunt puternice, și din fire, și din obișnuință. Odată cu trecerea timpului însă, și prin grijă înmulțită, ele sunt biruite. Nimic să nu vă facă să deznădăjduiți!

Sfântul Nectarie de Eghina