Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinților)

Rostul venirii sau pogorârii Sfântului Duh în lume este constituirea Bisericii și sfințirea oamenilor, care începe cu Botezul în apă și în Duhul Sfânt. Dacă nu serbăm Duminica Tuturor Sfinților imediat după Duminica Pogorârii Sfântului Duh, nu înțelegem deplin scopul principal al lucrării Duhului Sfânt în Biserica lui Hristos, și anume sfințirea oamenilor.

Duhul Sfânt vine în lume pentru a constitui duhovnicește, în mod văzut, Biserica instituită de Hristos, Capul ei, ca unire și comunitate a oamenilor cu Hristos în iubirea Preasfintei Treimi. Duhul Sfânt face din oamenii credincioși sfinți.

„Minunat este Dumnezeu întru sfinții Săi.” (Psalmi 67, 36)

Duhul Sfânt îl ajută pe om să crească duhovnicește, astfel încât chipul lui Dumnezeu din om să devină asemănare cu Dumnezeu, prin împărtășire de sfințenia lui Dumnezeu. Prin harul Duhului Sfânt, omul se apropie mereu de Dumnezeu-Tatăl și are conștiința harică de fiu duhovnicesc al Său, prin credința lui în Iisus Hristos, Fiul veșnic al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Pogorârea Duhului Sfânt în lumea căzută în păcat are ca scop ridicarea oamenilor la viața de sfințenie, spre a fi asemenea Fiului lui Dumnezeu Care S-a făcut Om, pentru ca oamenii să devină fii ai lui Dumnezeu după har.

PF Daniel, Evanghelia slavei lui Hristos. Predici la Duminicile de peste an, Editura Basilica, 2016