Sfânta Evanghelie, ediția Putna 550, cuvântul lui Dumnezeu

Treapta cea mai ridicată pe care o poate atinge creatura este indicată de Domnul prin cele spuse lui Toma: „Fericiți cei ce au văzut și au crezut; dar mai fericiți cei ce au crezut fără să vadă.” A crede fără dovezi palpabile și fără înscrisuri. Fără zapisuri și ispisoace. Surete și izvoade. Lucrul cel mai puțin neguțătoresc ce poate fi. Cel mai nobil. Să ai încredere. Să nu te îndoiești. Să primești adevărul – întocmai ca emoția artistică a lui N. Schoffer – fără să mai treacă pe calea ocolită a rațiunii cortexului. A crede pe cuvânt, cuvântul Domnului Hristos care El Însuși nu-i decât Cuvântul.

Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2000