Care este începutul mântuirii? O spovedanie sinceră

Porfirie Uspenski

Care este începutul mântuirii, Spovedania unui păcătos, lepădarea de lume, împătimirea de lume

Mântuirea noastră începe prin renunțarea la lumea aceasta păcătoasă și desfrânată sau prin disprețuirea a tot ceea ce iubesc și laudă oamenii lumești; prin indiferența față de bunurile pământești, care nu au nici un preț, spre deosebire de cele veșnice, din ceruri.

Dar eu sunt total dedat acestei lumi, căci iubesc banii, confortul, lauda, slava, îmbrăcămintea frumoasă, distracțiile și dansurile, deși știu că după acestea, ca după focul de paie, nu mai rămâne nimic, în afară de scrum și cenușă. O, Doamne, milostiv fii mie, păcătosului; slăbește și răcește în mine dragostea pentru lumea aceasta și, fie că vreau sau nu, du-mă pe calea mântuirii.

Porfirie Uspenski, Spovedania unui păcătos, Editura Sophia