Adam pune nume animalelor și facerea Evei, frescă, Sucevița

„Să facem om după chipul și asemănarea Noastră”. Aceasta este distincția umană, adică omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu si acest chip, după care am fost creați, este chipul din veci al Fiului lui Dumnezeu. Să nu uităm aceasta!

Așa tâlcuiesc dumnezeieștii Părinți, ca, de exemplu, Sfântul Vasile cel Mare, care se întreabă: „Cui a zis Dumnezeu: «Să facem om după chipul și asemănarea Noastră?». Cui altuia dacă nu propriului Fiu și chip, Cel care a spus: «Eu și Tatăl Meu una suntem», Cel care-i «strălucirea slavei Sale, chipul ipostasului Său»?”

Reținem, atunci, ideea aceasta de mare însemnătate: chipul lui Dumnezeu, al Fiului lui Dumnezeu, Cel care la plinirea vremii S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, Dumnezeu și om, dintru început este întipărită toată umanitatea, pretutindeni, de la un capăt la altul al planetei. Fiecare om poartă chipul Fiului lui Dumnezeu, iar creștinul îl poartă înnoit în Hristos prin Botez, prin toate Tainele Sfinte și prin Crucea și Învierea Lui. Dar faptul este de o însemnătate negrăită, aceea că acest chip al Fiului lui Dumnezeu este în fiecare om din umanitate. De aceea spune Mântuitorul cândva: „Și mai am și alte oi, care nu-s din staulul acesta. Și pe acelea se cade a le aduce și acelea vor auzi glasul Meu și va fi, în final, o turmă și un păstor.”

Pr. Constantin Galeriu, Taina zilei a 8-a, Ed. Doxologia, Iași, 2013