Troparul Sfinților Trei Ierarhi

Strana Mănăstirii Putna

Pe acești trei luminători mai mari ai Dumnezeirii celei întreit strălucitoare, pe cei ce luminează lumea cu razele dumnezeieștilor dogme, pe râurile înțelepciunii celei cu miere curgătoare, care adapă toată făptura cu apele cunoștinței de Dumnezeu, pe Marele Vasile și de Dumnezeu cuvântătorul Grigorie, împreună cu strălucitul Ioan, cel cu limba și cu cuvintele de aur, toți cei iubitori de cuvintele lor, adunându-ne cu cântări să-i cinstim; că aceștia Treimii pururea se roagă pentru noi.

Grupul psaltic „Eustatie Protopsaltul” al Sfintei Mănăstiri Putna, Troparul Sfinților Trei Ierarhi, glas 1