Vălul Maicii Domnului

Arhim. Ioanichie Kotsonis

Un părinte bătrân, pe nume Evloghie, mort în 1948, i-a descoperit unui ucenic că în timpul unei sărbători închinate Maicii Domnului, la Vohod, a văzut o mulțime de îngeri adunându-se în bisericuța unde slujea, ca să tămâieze pe preot. Deodată, i s-a părut că ochii îl înșală, deși inima îi era fericită și bătea de emoția sfântă pe care o trăia… Maica Domnului era de față și ținea un minunat văl ceresc, acoperindu-l pe preotul slujitor și Cinstitele Daruri, pe Împăratul tuturor. Îngerii au început să tămâieze pe Maica Domnului, maiestuoasă și plină de frumusețe. Toată bisericuța strălucea de lumină, de mireasmă, blândețe și frumusețe mai presus de fire. După aceea, Vohodul s-a încheiat și toate au redevenit liniștite și pașnice ca mai înainte. O liniște și o pace nemaiîntâlnite stăpâneau sufletul preotului, bisericuța și întreaga fire.

Arhim. Ioanichie Kotsonis, Patericul Atonit, Ed. Buna Vestire, 2000