Suntem hărăziți să fim în slava Bisericii, în lumina lui Hristos

PF Teoctist

Să învățăm, iubiților, din ziua de astăzi, să nu o trecem cu vederea pentru că este unică, ce vedem noi acum este puțin, față de frumusețile pe care trebuie să le vedem cu ochii credinței noastre, să căutăm în puterea noastră, pentru că fiecare din noi purtăm chipul lui Dumnezeu, fiecare din noi suntem hărăziți să fim în slava Bisericii, în lumina lui Hristos, nu pradă păcatului, nu pradă degradării, nu pradă răului și urii, ci avem menirea noi, cei botezați, noi cei care suntem strănepoții lui Ștefan cel Mare, să îi urmăm pilda de credință, să găsim în noi porțile sufletului, porțile Sfintei Evanghelii și să le dăm viață prin faptele noastre creștinești, prin faptele noastre bune.