pânză, păianjen, efemer, firav, slab

Săvârșirea răului este o slăbiciune, nu o putere. Făcătorul de rele este un slăbănog, nu un viteaz.

De aceea, socotește întotdeauna pe răufăcătorul tău mai slab decât tine și, precum nu te răzbuni pe un copil neputincios, tot așa nu căuta să te răzbuni pe făcătorul de rău. Deoarece el nu este răufăcător din pricina puterii lui, ci din pricina slăbiciunii lui.

În acest fel, vei strânge putere cât marea ce nu se revarsă să înece pe copilul care aruncă pietre în ea.

Sfântul Nicolae Velimirovici, Gânduri despre bine și rău, Editura Predania, 2009