Gânduri în Săptămâna Mare. Toate patimile, puțin câte puțin, se vindecă prin ascultare

Sfânta Cruce - taina ascultării

Primul lucru, sau mai bine zis rădăcina, este ascultarea. Ai făcut ascultare? O să găsești rugăciune. Nu faci ascultare? Fă ce vrei: rugăciune, post, asceză, toate acestea nu mântuiesc. Numai ascultarea mântuiește. Cel care face ascultare se aseamănă cu Hristos, care S-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte pe Cruce.

Faci ascultare de duhovnic? La Dumnezeu și la Maica Domnului faci ascultare. Iar Hristos, care a făcut desăvârșita ascultare la Tatăl Ceresc, te primește, te aude, te face asemănător Lui. De aceea, cel ce face ascultare va avea o dublă cunună în slava veșnică.

Gura duhovnicului e gura lui Hristos. Să faci ce spune duhovnicul fără să analizezi, fără să cercetezi și fără să murmuri. Construiește pe smerenie. A zis duhovnicul așa? Să fie blagoslovit. De nimic să nu te îngrijești de vreme ce faci ascultare. Te vei mântui, o să mergi în Rai.

Ascultarea împlinește toate poruncile, pe toate le îndreaptă, pe toate le face și le zidește, iar pe suflet, în chip nevăzut și neștiut, cu mare grijă îl îmbogățește și îl așează în vistierie necontenit, ridicându-l spre Dumnezeu ca să stea înainte încununat și înfrumusețat în taină.

Starețul Efrem Katunakiotul, Despre ascultarea de duhovnic, Ed. Sophia, 2018