Omul este în primul rând ființă spirituală

Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

După ce i-a învățat pe oameni calea mântuirii, Domnul Iisus Hristos a săturat cu pâine și pești ca la cinci mii de bărbați, afară de femei și de copii, după cum spune evanghelistul Matei. Primul îndemn al Evangheliei este acesta: să hrănim mai întâi sufletul nostru cu ascultarea cuvântului lui Dumnezeu și să cerem de la Hristos vindecare sufletească și trupească. Din acest motiv, Biserica Ortodoxă a rânduit să postim, adică să nu mâncăm și să nu bem nimic înainte de-a participa la Sfânta Liturghie, pentru ca mai întâi să ne hrănim sufletul ascultând cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Evanghelie și apoi să ne împărtășim cu Hristos-Domnul din Sfânta Euharistie, spre vindecarea sufletului și a trupului, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Astfel, arătăm că omul este în primul rând ființă spirituală, având suflet nemuritor, chemat la viață cerească veșnică, deși este purtător de trup material, viețuitor pe pământ, muritor și trecător. Și trupul este chemat la sfințire, dar sfințirea omului se face mai întâi ca sfințire a sufletului, iar din sufletul sfințit se transmite binecuvântarea și sfințenia lui Dumnezeu și trupului, pentru că astfel trupul muritor se pregătește pentru învierea cea de obște în Ziua de Apoi.

Prin urmare, trupul se hrănește cu produse materiale, dar sufletul omului se hrănește spiritual cu sensurile sau înțelesurile spirituale privind scopul final al vieții omului pe pământ, și anume dobândirea vieții veșnice.

PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Evanghelia slavei lui Hristos. Predici la Duminicile de peste an, Ed. Basilica, 2016