Osteneala, muncă, efort, osândă

Zis-a maica Sinclitichia: Luptă și osteneală multă este la început pentru cei care vin la Dumnezeu. Apoi, bucurie de negrăit. Asemenea celor care vor să aprindă focul, mai întâi se afumă și lăcrimează și mai apoi reușesc ceea ce doreau. Căci, zice Scriptura:

„Dumnezeul nostru este foc mistuitor!” (Evrei 12, 29)

Așa și noi trebuie să aprindem în noi înșine focul dumnezeiesc cu lacrimi și cu osteneli.

Patericul Mare. Apoftegmele părinților pustiei, Ed. Bizantină, 2015

Citiți și alte articole din seria Înțelepciunea Părinților Pustiei.