Steau care marchează locul nașterii lui Iisus Hristos, pestera din Betleem, iesle

În peștera săracă s-a așezat o lespede de marmură și o steluță de argint pe care scrie simplu: „Aici S-a născut Iisus Hristos!” Așa a rămas până astăzi peștera Betleemului: modestă și simplă! Nici un palat sau un alt loc nu este însă mai important pentru lume ca acesta, în ciuda a două milenii de cultură, civilizație și dezvoltare a omenirii.

Prin simplitate și naturalețe, Hristos Domnul a biruit lumea și toate orgoliile ei, dând, în schimb, normalitate, stabilitate și statornicie în bine, în adevăr și în credința în veșnicie. Căci cine a mai rămas viu și mereu același, convingător și iertător, primitor și ajutător în orice încercare, accesibil pentru toți, buni sau răi, timp de două mii de ani, în afara dumnezeiescului Prunc, Fiul lui Dumnezeu?

PS Casian Crăciun, Ancora veșniciei, Ed. Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 2000