Despre patimi

Sf. Ioan Scărarul

Dumnezeu nici a făcut, nici a zidit răul. Deci amăgintu-s-au oarecarii zicând cum că firești sânt unele patimi în suflet, neștiind că însușirile alcătuitoare ale firii noastre noi întru patimi le-am schimbat. De pildă, firească este întru noi sămânța pentru facerea de copii, dar noi o am întors către curvie; firească este întru noi mânia împotriva șarpelui, dar noi o folosim împotriva aproapelui; firească este întru noi râvna, ca să fim râvnitori întru vârtuți (1 Corinteni 12, 31) dar noi întru rău sântem râvnitori; firească este sufletului poftirea slavei, însă a celei de sus; firească îi este mândria, însă împotriva dracilor. Așijderea și bucuria, însă pentru Domnul și pentru binele aproapelui. Datu-ni-s-a și pomenire de rău, dar împotriva vrăjmașilor sufletului nostru; datu-ni-s-a și dorire de desfătare, dar nu de nestâmpărare.

„Scara” Sfântului Ioan Scărarul, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2013