Copil care sărută icoana

Cine nu caută unirea cu Hristos? Călugări și mireni, athoniți și români, greci sau francezi, oameni din toate vremurile, limbile și națiunile; dorirea lui Dumnezeu este profund înscrisă în natura noastră și Domnul, prieten al oamenilor, n-a încetat niciodată să ne propună mijloace nenumărat de variate de a avea acces la această unire intimă cu El aici jos, și chiar de acum. Este suficient să urmăm calea trasată de părinții noștri spirituali, fără a ne îngriji să modificăm ceva, pentru a ajunge la scopul urmărit.

Cunoașterea teologică este, bineînțeles, foarte utilă, dar ea nu servește decât la a aprofunda, la a ilustra această transmitere vie. Și asta ne confirmă că nimic nu este „de schimbat” în Sfânta Biserică, care ne-a pregătit metoda și instrumentele necesare dobândirii mântuirii noastre.

Pr. Macarios Simonopetritul în dialog cu Pr. Ioanichie Bălan, Popor ortodox, tu ești purtătorul vieții, Ed. Doxologia, 2015