Părintele Daniil de la Mănăstirea Putna, parastas, Postul Mare

Știm că dacă postește cineva amestecând în postirea lui ceva voit de el sau căutând slava omenească și vreun câștig din ea, postirea aceasta face scârbă lui Dumnezeu. Căci și israeliții posteau, dar pentru că săvârșeau nedreptatea în zilele de post și împlineau voile lor, Dumnezeu i-a osândit prin prorocul Isaia, zicând: „Nu acest post l-am ales Eu.” (Isaia 58, 5). Așa și aci. Tot lucrul bun care nu e făcut din singura iubire a lui Dumnezeu, ci are amestecat în el voia proprie, e spurcat și respins de Dumnezeu.

Sf. Varsanufie și Ioan, Scrieri duhovnicești, în Filocalia, vol. 11, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă

Citiți mai multe articole din seria Cinci cuvinte despre post (2020).