Prin contemplație ne curățim de gândurile cele rele și împătimite

Fără contemplație nu putem să curățim omul nostru cel interior de gândurile cele rele și împătimite. Sfântul Grigorie Palama învață aceasta din experiența sa prin cuvintele:

„Atunci când, prin virtutea cea practică, ajungem la contemplație și cultivăm și curățim adâncul nostru, omul nostru cel interior, căutând comoara dumnezeiască ascunsă în interiorul nostru și cercetând Împărăția lui Dumnezeu sălășluită înlăuntrul nostru, atunci noi ne răstignim pentru lume și pentru patimi, căci prin străduința aceasta se creează în inimă o căldură care îneacă gândurile viclene ca pe muște și aduce în suflet pacea cea duhovnicească și rugăciunea și aduce sfințirea trupului.”