Fuga în Egipt, Duminica după Nașterea Domnului

„Chipul veșnic al lui Hristos” lucrează și se revelează astăzi, răspândindu-se în lume și cucerind, prin lumină și iubire, popoare. Se adeverește cuvântul apostolic: Părintele ceresc „pe cei pe care i-a cunoscut mai înainte, mai înainte i-a și hotărât să fie asemenea chipului Fiului Său, ca El să fie întâi Născut între mulți frați” (Romani 8, 29). Alți „frați” răspund chemării divine părintești, redescoperindu-și chipul în icoana Fiului lui Dumnezeu.

„Din tinerețea mea”, mărturisește marele gânditor evreu Martin Buber, „Îl simt pe Iisus drept mare Frate al meu. Faptul că creștinătatea L-a văzut și-L vede ca Dumnezeu și Mântuitor mi-a părut, dintotdeauna, de cea mai mare gravitate, un fapt pe care eu trebuie să caut să-l înțeleg pentru mine și pentru El însuși… Propria mea legătură fraternă cu El n-a încetat să se întărească și eu Îl privesc astăzi cu mai multă ascuțime și finețe ca niciodată.”

Dar și dincolo de hotarele lui Israel se revelează tot mai luminos Chipul Mântuitorului, al Unicului Fiu al lui Dumnezeu. Ghandi a condus revoluția de eliberare a poporului indian prin Cuvintele Evangheliei Lui: „Iubiți pe vrăjmașii voștri…”. Rabindranath Tagore (Premiul Nobel, 1913) a evocat poetic, în Hristos, „Piatra de temelie” a umanității. Un alt indian, Samartha, teolog hindus, dă această mărturie sacră, printr-un titlu semnificativ, Hristos dezlegat:

„Hristos n-ar mai trebui încă mult timp să fie perceput doar ca proprietate a comunității creștine sau a creștinismului ca religie constituită. Creștinismul aparține lui Hristos, dar Hristos nu aparține numai creștinismului. A insista asupra acestei idei – Hristos nemărginit, aparținând întregii umanități – nu înseamnă atât a căuta să lipsești creștinismul istoric de Domnul Său, pe cât a exprima o cerință întemeiată în profunzime, adică aceea de a explica cum universalitatea lui Hristos depășește toate frontierele geografice și culturale, precum și toate tradițiile spirituale.”

Parcă simți cum acestei mărturii nu-i mai lipsește decât Botezul, cum înțelegi și simți speranța Cuvintelor Profetice ale lui Iisus Hristos croindu-și cale spre împlinire:

„Am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Și pe acestea trebuie să le aduc, și vor auzi glasul Meu și va fi o turmă și un păstor.” (Ioan 10, 16)

Acesta este mesajul adresat celui de-al treilea mileniu.

Pr. Constantin Galeriu, Tâlcuiri la marile praznice de peste an. 22 modele omiletice