Cer,nori,pământ,munți

Întregul om, cu suflet și trup, este pentru Domnul, calea lui pe pământ duce la Cer, către Dumnezeu. Pentru a realiza aceasta, îi sunt date în Biserica lui Hristos toate mijloacele dumnezeiești: ea este Evanghelia vie, întruchipată în lume prin cele dumnezeiești și prin cele omenești. Prin Biserică și întru ea omul își duce întreaga nevoință a sfințirii de sine, a plinirii de toată plinătatea Dumnezeirii.

Cine vrea să urmeze Evanghelia lui Hristos în lume are Biserica care trece din veac în veac, din generație în generație. Ea este astfel și pe pământ și în Cer, una și nedespărțită, sfântă și ecumenică; ea singură este Trupul lui Hristos, Dumnezeu-Om.

Întru ea cele pământești se transformă în cele cerești, fiindcă mai înainte, împreună cu Domnul Hristos, Cerul s-a pogorât pe pământ și l-a transfigurat. De unde fiecărei ființe omenești i s-a dăruit în Biserică tot ceea ce îi este necesar și pe pământ și în Cer pentru a-și împlini misiunea dumnezeiască.

Pr. David de la Schitul Iovan Dol, Rănit de dragostea lui Hristos, Ed. Egumenița, 2018