Icoana Nașterii Domnului

Prin Hristos, Dumnezeu nimicește șarpele și pe îngerii și oamenii cei asemenea lui, lucrând slobozirea de moarte pentru cei ce se pocăiesc de rele și cred în El. Căci dacă nu ar fi biruit omul pe vrăjmașul omului, vrăjmașul n-ar fi fost de fapt biruit. De asemenea, dacă Dumnezeu nu ar fi dăruit mântuirea în chip liber, aceasta n-ar fi fost niciodată avuția noastră de netăgăduit. Cuvântul, în vremurile cele mai de pe urmă, S-a făcut om între oameni, a reînnoit neamul omenesc, a nimicit și biruit pe vrăjmașul omului și i-a dat lucrului mâinilor Sale biruința asupra vrăjmașului.

Cum, de așijderea, ar fi fost cu putință lui Hristos să supună pe cel ce s-a arătat a fi mai puternic decât oamenii, pe cel ce nu doar l-a învins pe om, ci l-a și ținut sub stăpânia sa, și cum ar fi putut să domnească asupra celui ce a domnit și să sloboadă omenirea aflată sub puterea lui, dacă n-ar fi fost mai mare și mai puternic decât omul cel înfrânt?  Unul și același e Cel Ce ne-a făcut pe noi la început și Care la sfârșit a trimis pe Fiul Său. Domnul a împlinit porunca Tatălui născându-Se din femeie și săvârșind amândouă lucrurile: nimicirea vrăjmașului și desăvârșirea omului după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Căci atunci când satana este legat, omul este eliberat.

Sf. Irineu de Lyon, Contra ereziilor, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2018